Для гостей нашого готелю

Програма Лояльності

Ми цінуємо Вибір нашого готелю і знаємо як багато позитивних емоцій Ви отримуєте з нами. Ось ще одна!

Учасником програми лояльності може стати кожен гість, який досяг вісімнадцятирічного віку. Стати власником дисконтної картки досить просто – теба накопичити першу суму виключно по проживанню: Дисконт розраховується наступним чином:

Більш 50 000 грн – отримуєте 5% дисконту;

Для отримання 10% і 15% дисконту підсумовуються усі кошти, що потрапили на рахунок за проживання та харчування.

Більше 100 000 грн – 10% дисконту

Більше 200 000грн – 15% дисконту

Усі наступні бронювання, що надходять від Вас будуть відбуватися вже з Вашим дисконтом.

Винятком є акційні пропозиції. Дисконт поширюється на: • Тариф на проживання; • Послуги пральні; • Меню A La Carte Звертаємо Вашу увагу, що на додаткові послуги такі як: алкогольні і тютюнові вироби, сніданок; оренда мультимедійної кімнати, трансфер, магазин спортивного спорядження- дисконт не поширюється.

Для того щоб скористатися дисконтною карткою необхідно її пред’явити або повідомити номер при заселенні або при розрахунку в ресторані.

ДОГОВІР ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

з надання готельних послуг

с. Поляниця, Яремчанського району, Івано-Франківської області

Готель AmstelSki, зареєстрований та діє відповідно до вимог чинного законодавства України, іменований надалі – «Виконавець», з однієї сторони, і будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець чи фізична особа, або ж їх уповноважений представник, яка приєднається до цього договору шляхом укладення договору приєднання, у спосіб визначений таким договором приєднання, іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, надалі «Сторони», відповідно до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали даний договір про наступне:

 1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

1.1. Договір публічної оферти з надання готельних послуг – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе зобов’язання здійснювати надання готельних послуг кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення цього договору, якщо інше не встановлено законом. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього договору за наявності у нього можливостей надання Замовнику відповідних послуг.

1.2. Договір приєднання до договору публічної оферти з надання готельних послуг – це договір, умови якого встановлені Виконавцем у договорі публічної оферти з надання готельних послуг, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору публічної оферти з надання готельних послуг в цілому, через оплату рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем. Замовник не може запропонувати свої умови договору.

1.3. Момент укладення договору приєднання – це момент проведення Замовником оплати рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем та зарахування вказаних коштів на поточний рахунок Виконавця або внесення вказаних коштів у касу Виконавця.

1.4. Готельна послуга — дії Виконавця з розміщення Замовника або Гостя шляхом надання номеру (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням.

1.5. Гість (споживач) – фізична(і) особа, яка(і) скористається(ються) або фактично скористалася(лися) готельними послугами.

1.6. Бронювання – процес замовлення Замовником Готелю основних та/або додаткових послуг у певному обсязі, з метою використання послуг в обумовлені терміни конкретним Гостем або групою Гостей.

1.7. Підтвердження заброньованих послуг – згода Готелю щодо виконання замовленого обумовленого переліку основних і додаткових послуг згідно з заявкою.

1.8. Відмова в бронюванні послуг – відмова Готелю в бронюванні основних і додаткових послуг Готелю у визначений договором термін.

1.9. Ануляція – відмова Замовника від заброньованих послуг.

1.10. Замовник – юридична особа, яка бронює номери для Гостя (ей).

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим договором Виконавець зобов`язується надати Замовнику готельні послуги, а саме: послуги з тимчасового розміщення та тимчасового проживання у спеціально обладнаних номерах, або третіх осіб Гостей, які вказані Замовником відповідно до замовлення на бронювання, в Готелі AmstelSki, який розташований за адресою: урочище Вишні, 332-а, с. Поляниця, Яремчанського району, Івано-Франківської області (надалі – «Готель»).

 1. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ ТА ЇХ НАДАННЯ

3.1. Замовлення (бронювання) послуг Виконавця здійснюється Замовником шляхом направлення замовлення на бронювання послуг Виконавця за допомогою поштового, або, електронного, або, телефонного, або іншого зв’язку із зазначенням періоду проживання, дати і часу заїзду та виїзду, кількості місць і номерів, категорії номерів, прізвища та ініціалів Замовника або Гостей, кількості дітей, та їх віку, додаткових ліжок тощо.

3.2. Після отримання замовлення на бронювання послуг, Виконавець надсилає Замовнику за допомогою поштового, або, електронного, або, телефонного, або іншого зв’язку рахунок для оплати із зазначенням вартості заброньованих послуг.

3.3. Замовник, протягом 3 (трьох) діб з моменту надання Виконавцем рахунку для оплати заброньованих послуг, повинен сплатити суму грошових коштів зазначених в такому рахунку в повному обсязі шляхом безготівкового перерахунку або готівкою, або із застосуванням платіжних карток.

3.4. Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, або сплати їх готівкою в касу Виконавця, останній надає Замовнику підтвердження заброньованих послуг.

3.5. Замовник може здійснити ануляція заброньованих послуг. Ануляція поділяється на три види: своєчасна ануляція, пізня ануляція, неприбуття (незаїзд). В разі пізньої ануляції або неприбуття (незаїзду) Готель стягує штраф з замовника згідно з умовами, викладеними у Договорі.

 • своєчасна ануляція – відмова Замовника від використання заброньованих послуг не пізніше ніж за 35 (тридцять п’ять) діб до дати запланованого заїзду або в обумовлені договором терміни;
 • пізня ануляція – ануляція після спливу терміну своєчасної ануляції або в обумовлені договором терміни;
 • неприбуття (незаїзд) – фактичне неприбуття Гостя, групи Гостей до Готелю у день заїзду.

3.6. У випадку якщо Замовник, або Гість анулював заброньовані послуги після спливу терміну своєчасної ануляції (пізня ануляція) або не скористався заброньованими послугами в зазначений день заїзду (незаїзд), передоплата в розмірі 100% вартості проживання за весь період проживання не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього договору. У такому випадку дане бронювання анулюється. Зазначена передоплата на розсуд Виконавця може бути повернута Замовнику у випадку можливості подальшого продажу та фактичного заселення номеру, який було заброньовано Замовником, іншими відвідувачами, і якщо в ньому прожили не менше періоду замовленого Замовником. При цьому сторони домовились, що у випадку, якщо умови платіжної системи, за допомогою якою здійснюється відповідна транзакція по оплаті послуг Виконавця, надають право Виконавцю на утримання штрафу з Замовника та/або Гостя в розмірі вартості однієї ночі проживання, то в цьому випадку вартість однієї ночі проживання при стягненні штрафу дорівнює 100% загальної вартості проживання за весь період проживання такого Замовника та/або Гостя.

3.7. Ціни на заброньовані та сплачені повністю Замовником послуги Виконавця не можуть бути змінені.

3.8. Продовження проживання Замовника або Гостя, понад періоду, що вказаний у замовленні на бронювання, незалежно від його причин (в т.ч. у зв’язку з достроковим заїздом, більш пізнім виїздом, у зв’язку з відсутністю зворотних білетів), проводиться при наявності вільних місць і оплачується Виконавцю в момент такого продовження. Плата за послуги визначається на момент подовження періоду проживання. Часом виїзду з Готелю є 12 година (за місцевим часом), часом заїзду – 15 година (за місцевим часом). Ранній заїзд – заїзд до 15 (за місцевим часом) години можливий за попереднім узгодженням з готелем та  сплачується Замовником додатково. Пізній виїзд – виїзд після 12 години (за місцевим часом) можливий за попереднім узгодженням з готелем та сплачується Замовником додатково..

3.9. У випадку, якщо Замовник, або Гість не скористалися послугою проживання (незаїзд), Виконавець має право стягнути з Замовника або Гостя штраф в розмірі 100% від загальної вартості проживання за весь період проживання  такого Замовника та/або Гостя, шляхом списання коштів з платіжної карти такого Замовника та/або Гостя, дані якої (ім`я на карті, номер, термін дії, CVV, тощо) були передані Замовником або Гостем будь-яким способом Виконавцю або будь-якій третій особі для передачі Виконавцю, з будь-якою метою в тому числі але не виключно з метою блокування та/або списання та/або стягнення, коштів з такої платіжної картки.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов’язаний:

4.1.1. Надсилати Виконавцю письмові замовлення на бронювання (резервування) готельних послуг у відповідності з умовами даного договору.

4.1.2. Доводити до відома Гостей необхідну і отриману від Виконавця інформацію щодо готельних послуг, які ним надаються та порядок їх надання.

4.1.3. Своєчасно здійснювати оплату заброньованих (зарезервованих) послуг в строки та в порядку, визначеними цим Договором.

4.1.4. Письмово повідомляти Виконавця про ануляцію заброньованих послуг не пізніше ніж за 35 (тридцять п’ять) діб до дати заїзду Замовника або Гостя (своєчасна ануляція).

4.1.5. Не вимагати повернення передоплати за заброньовані послуги, у випадку пізньої ануляції, пізніше ніж за 35 (тридцять п’ять) діб до дати заїзду, заброньованих послуг та/або при незаїзді в Готель.

4.1.6. Сплатити штраф в розмірі 100% загальної вартості проживання за весь період проживання, у випадку несвоєчасної, пізніше ніж за 35 (тридцять п’ять) діб до дати заїзду, ануляції замовлення заброньованих послуг та/або при незаїзді в Готель, в тому числі шляхом передачі даних платіжної карти Замовника та/або Гостя (ім`я на карті, номер, термін дії, CVV, тощо) будь яким способом Виконавцю або будь-якій третій особі для передачі Виконавцю, з будь-якою метою в тому числі але не виключно з метою блокування та/або списання та/або стягнення, коштів з такої платіжної картки.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Самостійно і на власний розсуд встановлювати умови власних розрахунків з Гостем, якщо не Замовник самостійно скористається готельними послугами за цим договором.

4.2.2. З власної ініціативи достроково здійснювати розрахунки з Виконавцем.

4.2.3. Відмовитися від готельних послуг Виконавця здійснивши своєчасну ануляцію бронювання у строки визначені п. 4.1.4 даного договору.

4.3. Виконавець зобов’язаний:

4.3.1. Надати, шляхом розміщення на офіційній сторінці Готелю в Інтернеті за адресою: https://amstelski.com/uk/golovna-pro-gotel/, необхідну і достовірну інформацію про готельні послуги, їх види, особливості та ціни, надати Замовнику або Гостю, на його прохання інші пов’язані із відповідним готельним обслуговуванням послуги, а також інформувати Замовника або Гостя, з Правилами проживання в Готелі.

4.3.2. Приймати, опрацьовувати і підтверджувати за умови можливості надання відповідних послуг, отримані замовлення на бронювання готельних послуг в термін не більше 24 годин з моменту їх отримання.

4.3.3. Нести відповідальність за якість наданих послуг відповідно до умов даного договору та чинного законодавства України.

4.3.4. При наданні послуг Замовнику або Гостю, дотримуватись умов (вимог), визначених в замовленні на бронювання, яке надане Замовником.

4.4. Виконавець має право:

4.4.1. Стягнути з Замовника штрафи у випадках та в розмiрах, якi визначенi розділом 3 цього договору.

4.4.2. Відмовити Замовнику або Гостю в поселенні чи розірвати договір (здійснити виселення), у випадках передбачених Правилами проживання в Готелі AmstelSki, а також, якщо Замовник або Гість, неодноразово порушує внутрішні правила проживання, що призводить чи може призвести до матеріальних збитків чи створює незручності для проживання інших відвідувачів. У цьому випадку, Виконавець право порахувати понесені матеріальні збитки понесені замовником, або гостем передбачені цим договором.

4.4.3. Застосовувати до Замовника або Гостя, будь-які штрафи, стягнення , які визначені в Правилах проживання в Готелі  AmstelSki.

 1. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ СТОРІН

5.1. У вартість послуг включений саме той набір послуг, який Виконавець зобов’язується надати Замовнику та який зазначений у рахунку (рахунках). Cупутні послуги надаються Виконавцем  за попереднім узгодженням вартісних та кількісних показників таких послуг із Замовником.

5.2. Ціни на готельні послуги, які пропонуються Виконавцем, визначаються у національній валюті України – гривні та підлягають сплаті у визначені договором строки, шляхом оплати по перерахунку, або готівкою, або із застосуванням платіжних карток.

5.3. Повернення Виконавцем грошових коштів Замовнику відбувається відповідно до вимог цього Договору та чинного законодавства України.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом виконання.

6.2 У випадку ненадання заброньованих та своєчасно оплачених Замовником готельних послуг з вини Виконавця, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі повної вартості бронювання. На письмову вимогу Замовника Виконавець зобов’язаний розмістити Замовника або Гостя в іншому готелі, розташованому в даній місцевості, що надає послуги рівноцінні за якісттю. Додаткові витрати, що виникли в зв’язку з цим, покриваються Виконавцем.

6.3. У випадку, якщо між сторонами цього договору в добровільному порядку не буде досягнута домовленість, щодо спірних питань, цей договір може бути оскаржено зацікавленою стороною відповідно до вимог чинного законодавства.

 1. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони не несуть відповідальності за даним договором, якщо неможливість виконання ними своїх зобов’язань виникла через обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), що не залежать від волі Сторін і знаходяться поза їхньою компетенцією, що підлягає доведенню Стороною, яка посилається на такі обставини.

До таких обставин відносяться, зокрема, військові події, природні катаклізми, страйки й інші подібні обставини.

7.2. Документом, що підтверджує обставини непереборної сили є довідка ТПП за місцем перебування відповідної Сторони.

 1. ІНШІ УМОВИ

8.1. На відносини Сторін, не врегульовані даним договором, поширюються норми чинного законодавства України.

8.2. Цей договір може бути змінений, припинений або доповнений за згодою Сторін. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати цей договір в порядку, передбаченому умовами даного договору.

8.3. Сторони визнають, що усі умови даного договору є конфіденційними відомостями, і жодна із сторін зобов’язується не розголошувати умови даного договору будь-яким третім особам.

8.4. Строк дії даного договору визначається Сторонами до моменту повного виконання взятих на себе зобов`язань, а в частині розрахунку – до моменту повного розрахунку між Сторонами.

8.5. Моментом укладення цього договору, є момент укладення між Сторонами договору приєднання до договору на надання готельних послуг, шляхом проведення Замовником оплати рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем. При цьому оплата в цілому або в частині послуг за цим рахунком та зарахування вказаних коштів Виконавцем, є підтвердженням з боку Замовника, укладення договору приєднання до договору на надання готельних послуг та прийняття Замовником всіх істотних умов цього договору, в тому числі але не виключно умов щодо ануляції, зміни, та відмови від заброньованих послуг, розмірів штрафів та порядку проживання в Готелі. Оплата грошових коштів за цим рахунком є акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розміщена на офіційному сайті готелю і є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 и гл.63 Цивільного кодексу України).

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ІНФОРМАЦІЯ

9.1. Замовник та/або Гість надають Виконавцю згоду на здійснення без обмежень будь-яких дій щодо обробки його персональних даних з метою:

 • провадження Виконавцем діяльності відповідно до законодавства України;
 • виконання умов цього Договору;
 • реалізації та захисту прав Сторін за цим Договором;
 • виконання інших повноважень, функцій, обов’язків Виконавця, що не суперечать законодавству України та цьому Договору.

9.2. При цьому Виконавець уповноважується здійснювати обробку персональних даних в обсязі інформації, що була/буде отримана Виконавцем від Замовника та/або Гостя особисто, від його представників, від третіх осіб, отримана із загальнодоступних джерел, змінювати/доповнювати персональні дані Замовника та/або Гостя за інформацією третіх осіб, звертатися до третіх осіб для їх перевірки.

9.3. З метою реалізації прав сторін за цим Договором, Замовник та/або Гість надають Виконавцю згоду на аудіозапис/запис телефонних розмов Замовника та/або Гостя з Виконавцем або працівниками Виконавця, фото/відео-зйомку в приміщеннях Виконавця на магнітний та/або електронний носій та згоду на використання Виконавцем результатів записів/зйомок, у т.ч. як доказів.

9.4. Без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення, Замовник та/або Гість надає Виконавцю згоду поширювати персональні дані Замовника та/або Гостя, здійснювати їх передачу третім особам, у тому числі за межі України, іноземним суб’єктам відносин, або надавати доступ до них третім особам, зокрема:

 • для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг Виконавцю, зокрема, аудиторам, страховим компаніям, посередникам, оцінювачам, та іншим особам, якщо такі функції та послуги стосуються діяльності Виконавця;
 • при настанні підстав для передачі третім особам комерційної таємниці згідно з законодавством України або відповідно до умов цього Договору;
 • особам, що надають Виконавцю послуги зі зберігання клієнтських документів, створення та зберігання їх електронних копій (архівів, баз даних), а також особам, що надають послуги/забезпечують іншу діяльність Виконавця, що не суперечить законодавству України. З урахуванням умов цього пункту, Замовник та/або Гість засвідчує, що він в належній формі та в повному обсязі повідомлений про склад та зміст його персональних даних, що були зібрані Виконавцем, про мету збору його персональних даних та про осіб, яким передаються його персональні дані, а також повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних». Замовник та/або Гість повідомлений про те, що на сайті https://amstelski.com/uk/golovna-pro-gotel/ додатково можливо ознайомитися з цим договором та визначених ним правах суб’єктів персональних даних, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

9.5. Усвідомлюючи обсяг та характер зобов’язань Виконавця щодо збереження даних банківської картки, Замовник та/або Гість також надає Виконавцю згоду здійснювати збереження інформації про них, що стала відомою Виконавцю у процесі виконання умов Договору.

9.6. Замовник та/або Гість надає Виконавцю згоду на власний розсуд останнього та без обмеження телефонувати, направляти відомості з питань виконання Договору, інші інформаційні, рекламні повідомлення та пропозиції щодо послуг Виконавця, його партнерів за допомогою поштових відправлень, електронних засобів зв’язку, SMS – повідомлень, з використанням мобільного зв‘язку або мережі Інтернет тощо на поштові адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів, що надані Замовником та/або Гостем Виконавцю (зазначені в будь-яких документах) або стали відомі Виконавцю іншим чином.

9.7. Надаючи Виконавцю згоду на вищезазначених умовах, Замовник та/або Гість усвідомлює та погоджується, що передача банківської або комерційної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом та/або обробка персональних даних Замовника та/або Гостя може здійснюватися, зокрема, із використанням різних засобів зв’язку, мережі Інтернет, а також третіми особами, пов‘язаними з персональними даними. Замовник та/або Гість усвідомлює, що направлена (передана) таким способом інформація може стати доступною третім особам, та звільняє Виконавця від пов’язаної із цим відповідальності.

ПРАВИЛА ПРОЖИВАННЯ У ГОТЕЛІ

ПРАВИЛА ПРОЖИВАННЯ У ГОТЕЛІ 

 1. Загальні положення

1.1. Даними Правилами проживання у готелі регламентуються відносини між готелем AmstelSki  (надалі іменується – «Готель») та споживачами і замовниками готельних послуг та встановлюються основні вимоги щодо правил користування Готелем.

1.2. Дані Правила проживання у Готелі розроблені відповідно до Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затвердженими наказом Державної туристичної адміністрації України від 16 березня 2004 р. №19.

1.3. Споживач зобов’язаний дотримуватись Правил проживання у готелі та Правил пожежної безпеки.

1.4. Якщо споживач неодноразово порушує Правила проживання у готелі та/або Правила пожежної безпеки, що призводить до матеріальних збитків, та/або створює незручності для інших споживачів, Готель має право відмовити у поселенні або розірвати договір (здійснити виселення).

1.5. Готель гарантує гостям дотримання конфіденційності. Споживачі Готелю беруть до уваги і не заперечують проти використання на території Готелю системи відеоспостереження за винятком туалетних кімнат і готельних номерів. Готель залишає за собою право надавати на запит уповноважених державних органів всі необхідні їм відомості та інформацію.

1.6. Паління в Готелі заборонено. Адміністрація Готелю залишає за собою право  стягнути додаткові кошти у розмірі вартості номера за добу за додаткове прибирання або виселити Гостя (Гостей) за порушення норм протипожежної безпеки, паління в недозволених місцях та непокору законним вимогам адміністрації.

1.7. Відгуки та пропозиції по роботі Готелю можна залишити на всіх відомих онлайн платформах (Tripadvisor.ru, Booking.com, Goolgle maps та інші) або у книзі відгуків  у адміністратора Готелю ..

1.8. Режим роботи Готелю цілодобовий.

1.9. Встановлена у Готелі розрахункова година — 12 год. 00 хв. за київським часом.

1.10. Готель застосовує добову оплату готельних послуг.

1.11. При розміщенні дітей віком до 5 років із батьками в одному номері без надання додаткового ліжко-місця, плата за проживання дітей не стягується.

1.12.   Готель надає споживачу без додаткової оплати такі види послуг:

 • виклик швидкої допомоги;
 • побудка у визначений час;
 • надання необхідного інвентарю відповідно до категорій Готелю.

1.13. Для відвідування сторонніми особами проживаючих у номері адміністрацією Готелю встановлено час з 09 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. Сторонні особи (відвідувачі), що залишаються у номері після 21:00, повинні попередньо зареєструватися в службі прийому та розміщення.

1.14. Зміна постільної білизни, рушників та туалетних речей проводиться один раз на добу, або за побажанням гостя. 1.15. Адміністрація Готелю несе відповідальність тільки за ті цінності (в тому числі гроші), що були передані на зберігання в установленому порядку.

1.16. Контроль за дотриманням споживачами даних Правил здійснює Адміністрація Готелю.

 1. Визначення термінів

2.1. У Правилах проживання у готелі терміни вживаються у наступному значенні:

споживач (гість) — фізична особа, яка замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити послуги Готелю для власних потреб;

замовник — фізична або юридична особа, в тому числі, суб’єкт туристичної діяльності, яка укладає відповідний договір на надання готельних послуг від імені та на користь споживача і здійснює оплату за цим договором (надає гарантії щодо оплати за цим договором);

готельна послуга — дії (операції) Готелю з розміщення споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в Готелі, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням і тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних та додаткових послуг, що надаються споживачу при розміщенні та проживанні в Готелі;

місце (ліжко-місце) — частина площі номера з ліжком, постільною білизною, рушниками та іншим інвертарем відповідно до категорії Готелю, призначена та придатна для проживання однієї особи;

номер — окреме приміщення, обладнане меблями, що складається з однієї або декількох кімнат, придатних для тимчасового проживання;

бронювання – процес замовлення замовником Готелю основних і/або додаткових послуг у певному обсязі, з метою використання послуг в обумовлені терміни конкретним споживачем або групою споживачів;

підтвердження заброньованих послуг – згода Готелю щодо виконання замовленого обумовленого переліку основних і додаткових послуг згідно з заявкою;

відмова в бронюванні послуг – відмова Готелю в бронюванні основних і додаткових послуг Готелю у визначений договором термін;

ануляція – відмова замовника від заброньованих послуг. Ануляція поділяється на три види: своєчасна ануляція, пізня ануляція, неприбуття (незаїзд). В разі пізньої ануляції або неприбуття (незаїзду) Готель стягує штраф з замовника згідно з умовами, викладеними у договорі;

своєчасна ануляція – відмова замовника від використання заброньованих   послуг не пізніше ніж за 35 (тридцять п’ять) діб до дати запланованого заїзду або в обумовлені договором терміни;

пізня ануляція – ануляція після спливу терміну своєчасної ануляції або в обумовлені договором терміни;

неприбуття (незаїзд) – фактичне неприбуття споживача, групи споживачів до Готелю у день заїзду;

дата заїзду – дата прибуття споживача до Готелю, час заїзду 15 год. 00 хв. за київським часом;

дата виїзду – дата виїзду споживача із Готелю час виїзду 12 год. 00 хв. за київським часом;

ранній заїзд – заїзд споживача до Готелю до розрахункової години. Можливість послуги погоджується з готелем, та сплачується додатково;

 

пізній виїзд – виїзд споживача з Готелю після розрахункової години в день виїзду. Можливість послуги погоджується з готелем, та сплачується додатково;

розрахункова година – година, яка встановлена у Готелі і при настанні якої споживач повинен звільнити номер у день виїзду і після якої здійснюється заселення у Готель.

 1. Порядок поселення у Готель і оплати послуг Готелю

3.1. Плата за проживання і послуги, що надаються Готелем, здійснюється готівкою, за безготівковим розрахунком або кредитними картками, згідно чинного в готелі прейскуранту цін на проживання. Оплата за проживання та додаткові послуги здійснюється в національній грошовій одиниці – гривні.

3.2. При запізненні гостя більш ніж на одну добу гарантована бронь анулюється, а здійснена передоплата за проживання поверненню не підлягає.

3.3. У разі раннього виїзду Гостя або пізньої ануляції броні, Готель не повертає здійснену ним передоплату за проживання.

3.4. Номер в готелі надається споживачу після процедури реєстрації. Всі гості мають пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, та віза на право перебування в Україні (якщо інше не передбачено чинними двосторонніми угодами), свідоцтво про народження неповнолітніх, які не досягли 14 років, посвідчення водія, для військових — особове посвідчення або військовий квиток, посвідчення, яке видане за місцем роботи споживача, та ін.), і заповнення реєстраційної анкети встановленого зразка. Адміністрація Готелю залишає за собою право відмовити у наданні послуг Гостям, якi не пред’явили посвідчення особи або відмовилися здійснити оплату.

3.5. Ранній заїзд або пізній виїзд надається Споживачам тільки за наявності в Готелі вільних місць і відсутність заявок на аналогічні дати відповідно з прейскурантом Готелю.

 1. Обов’язки Споживача

4.1. Споживач зобов’язаний:

4.1.1. Дотримуватись порядку в Готелі. 4.1.2. Для отримання ключа від номеру необхідно пройти процедуру реєстрації усіма Гостями, що будуть проживати в номері.

4.1.3. Дбайливо ставитися до майна Готелю.

4.1.4. Не вчиняти дій, що порушують спокій та заважають іншим Споживачам.

4.1.5. Дотримуватися правил Пожежної безпеки.

4.1.6. Не допускати сторонніх осіб у номер без відома адміністрації Готелю та/або у невстановлений для відвідування час.

4.1.7. При виході з номеру: закрити водопровідні крани, закрити вікна та двері балкону. .

4.1.9. При виїзді з Готелю у повному обсязі розрахуватися за всі надані послуги і здати ключ від номеру черговому адміністратору (портьє).

4.1.10. У разі пошкодження майна Готеля гість у повному обсязі компенсує його у відповідності з внутрішніми документами Готелю.

4.1.11.  У разі розміщення у номері домашніх тварин сплатити встановлену Готелем додаткову плату.

4.2. З метою забезпечення порядку та безпеки в готелі Споживачу протягом проживання у Готелі забороняється:

4.2.3. Зберігати у номері громіздкі предмети, легкозаймисті, вибухові та вогненебезпечні речовини і предмети.

4.2.4. Користуватися нагрівальними приладами.

4.2.5. Викидати сміття, інші предмети через балкони, вікна Готелю.

4.2.6. Палити в номерах, холах і приміщеннях Готелю.

4.2.7. Заносити на територію Готелю і зберігати в номері матеріали і предмети, якi небезпечні для життя і здоров’я оточуючих.

4.2.8. Переставляти і виносити меблі з номера Готелю.

4.2.9. Порушувати загальновизнані норми поведінки, в т.ч. перебувати на території Готелю під дією наркотичних засобів.

4.2.10. Проявляти агресію або дії, які загрожують безпеці здоров’я або майну інших осіб.

4.2.11. Заподіювати шкоду майну готелю.

 1. Відповідальність Споживача

5.1. У разі втрати, знищення або пошкодження майна Готелю, споживач зобов’язаний відшкодувати його вартість, згідно прейскуранту Готелю, а у випадку якщо на таке майно немає прейскуранту то згідно ринкових цін, встановлених на момент втрати, знищення або пошкодження такого майна.

5.2. За несвоєчасне прибуття в Готель, або у випадку не заселення (незаїзду) Гостя в готель або заселення днями пізніше, грошові кошти за непрожиті в готелі ночі не повертаються.

ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ В ГОТЕЛІ З ДОМАШНІМ УЛЮБЛЕНЦЕМ

ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ В ГОТЕЛІ З ДОМАШНІМ УЛЮБЛЕНЦЕМ

 1. Тваринами в Готелі визнаються домашні тварини дрібних і середніх порід. Готель залишає за собою право визначати, чи можливе проживання даної домашньої тварини в номері.
 2. У Готелі дозволено проживання людей з обмеженими можливостями та обслуговуючими їх потреби тваринами (собаки- поводирі або інші тварини).
 3. Дозволено перебування на території Готелю тварин спеціальних міліцейських підрозділів (охоронні собаки, собаки-нюхачі та ін.)
 4. При поселенні в Готель з домашніми тваринами гість зобов’язаний ознайомитися з «Правилами проживання гостей з тваринами» і поставити підпис, що підтверджує згоду з даними правилами.
 5. Гість зобов’язаний привезти з собою спеціальний килимок або спеціальну клітку для домашньої тварини.
 6. Гість зобов’язаний вигулювати собак середніх і великих розмірів тільки в намордниках.
 7. Вигул домашніх тварин на території готелю – заборонений.
 8. Для годівлі домашніх тварин гість зобов’язаний привезти з собою спеціальний посуд.
 9. Для туалету домашніх тварин гість зобов’язаний привезти з собою спеціальні лотки.
 10. Годувати домашніх тварин з посуду, що належить Готелю, суворо забороняється.
 11. За відсутності спеціальної клітки для домашньої тварини забороняється залишати домашніх тварин без нагляду господарів в номері Готелю, холі на території Готелю.
 12. Забороняється брати з собою домашніх тварин в ресторан, бар та інші місця загального користування.
 13. Забороняється мити домашніх тварин в душових кабінах номерів, використовувати рушники, простирадла та інші постільні приналежності, що належать готелю.
 14. Забороняється вичісувати домашніх тварин в номері Готелю і холі Готелю.
 15. Гість зобов’язаний забезпечити відсутність домашньої тварини під час прибирання номера співробітниками Готелю або проведення ремонтних робіт в номері.
 16. При поселенні в Готель з домашнім улюбленцем, гість зобов’язаний внести грошовий депозит у розмірі ціни номеру за добу за можливі ризику пошкодження готельного майна. При відсутності збитків, по закінченні проживання в Готелі, грошовий депозит повертається. У разі випадку більш глибокого пошкодження готельного майна гість зобов’язаний внести додаткові грошові кошти, щоб покрити наслідки збитків.
 17. Готель залишає за собою право розірвати договір з гостем, який проживає з тваринами:
 • у разі порушення правил проживання,
 • у разі агресивної, неадекватної, галасливої поведінки домашньої тварини.
 1. Тварина може перебувати без повідка лише в межах житлового номера, в якому проживають його господарі.
 2. Забороняється вільне пересування тварин без повідка в громадських зонах – холах і коридорах Готелю.